Peter Harkink

leerkracht | adviseur | auteur


21ste eeuw

De 21ste eeuw is inmiddels al een tijdje aan de gang en de roep naar onderwijsvernieuwing wordt steeds groter. Het huidige onderwijs is ingericht volgens een andere tijd. De tijd van de industriële revolutie, waarin alle kinderen uit dezelfde omgeving toch in dezelfde fabriek gingen werken.
Zoals Ken Robinson aangeeft in deze video zijn scholen nu nog steeds als fabrieken ingericht: zo is er de schoolbel die de start en het eind van de les aangeeft en lijken kinderen als het ware over een lopende band langs de verschillende vakgebieden door hun schooltijd te gaan.


De tijd gaat razend snel. Waar ik op de middelbare school nog met een CD van Encarta werkte in een hypermodern computerlokaal (ergens op de zolder van de school), hebben de kinderen van nu de hele wereld in hun broekzak.
MSN was hèt communicatieplatform. Nu staat MSN voor Messi, Suarez, Neymar en hebben kinderen geen idee waar je het over hebt. De tijd vliegt!


Kennisoverdracht maakt steeds meer plaats voor kennisconstructie. Uit diverse onderzoeken komen de vaardigheden naar boven waarvan we denken dat kinderen die in de 21ste eeuw ècht nodig zullen hebben. Het SLO en Kennisnet hebben deze vaardigheden vertaald naar twee modellen.


Deze pagina is nog verder in ontwikkeling.