21e eeuwse vaardigheden

De 21ste eeuw is inmiddels al een tijdje aan de gang en de roep naar onderwijsvernieuwing wordt steeds groter. Het huidige onderwijs is ingericht volgens een andere tijd. De tijd van de industriële revolutie, waarin alle kinderen uit dezelfde omgeving toch in dezelfde fabriek gingen werken.
Zoals Ken Robinson aangeeft in deze video zijn scholen nu nog steeds als fabrieken ingericht: zo is er de schoolbel die de start en het eind van de les aangeeft en lijken kinderen als het ware over een lopende band langs de verschillende vakgebieden door hun schooltijd te gaan.

De tijd gaat razend snel. Waar ik op de middelbare school nog met een CD van Encarta werkte in een hypermodern computerlokaal (ergens op de zolder van de school), hebben de kinderen van nu de hele wereld in hun broekzak. Maar zijn de 21e eeuwse vaardigheden alleen ICT-vaardigheden? Of komt er meer bij kijken?

Kennisoverdracht maakt steeds meer plaats voor kennisconstructie. Het is goed om als schoolteam hier samen over na te denken. Van alle kanten worden er namelijk dingen geroepen: méér plek voor Wetenschap & Techniek, méér ruimte voor het ontplooien van eigen talent, méér eigenaarschap bij kinderen en leerkrachten, werken met portfolio’s, zaakvakkenintegratie, Engels, methode loslaten, en nog veel meer.

Vanuit IJsselgroep bieden we een oriënterend traject op het gebied van 21e eeuwse vaardigheden. Wat is het wel en wat is het niet? We leggen ook een verbinding met de 3 domeinen van Biesta: kwalificatie, subjectificatie en socialisatie. Hoe rijmt dit met de 21e eeuwse vaardigheden (of andersom)?

Bekijk ook eens de website van Thinking for Learning. Een innovatief en beproefd concept waarin leren denken en leren leren centraal staat. Een prachtige invulling van 21e eeuwse vaardigheden.